Щодо розуміння завдань і функцій кінологічних підрозділів Національної поліції України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.). – Харків, 2019. – С. 101-103.
Abstract
Автором зазначено, що всебічне удосконалення діяльності кінологічних підрозділів Національної поліції України сприятиме ефективному використанню можливостей кінологічної служби в протидії злочинності та забезпеченні публічної безпеки і порядку, а також охорони прав і свобод людини.
The author noted that a comprehensive improvement in the activities of the cynological units of the National Police of Ukraine will contribute to the effective use of the capabilities of the cynological service in combating crime and ensuring public security and order, as well as protecting human rights and freedoms.
Автор отметил, что всестороннее усовершенствование деятельности кинологических подразделений Национальной полиции Украины будет способствовать эффективному использованию возможностей кинологической службы в противодействии преступности и обеспечении публичной безопасности и порядка, а также охраны прав и свобод человека.
Description
Гармаш, В. В. Щодо розуміння завдань і функцій кінологічних підрозділів Національної поліції України / В. В. Гармаш // Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2019. – С. 101-103.
Keywords
Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, кінологічні підрозділи, кинологические подразделения, cynological units, кінологічні служби, кинологические службы, cynological services, кінологічне забезпечення, кинологическое обеспечение, cynological support, діяльність державних органів, деятельность государственных органов, activities of state bodies, використання кінологів, использование кинологов, use of cynologists, участь кінологів зі службовими собаками, участие кинологов со служебными собаками, participation of cynologists with service dogs, виховання кінологів, воспитание кинологов, education of cynologists
Citation