Захист честі та гідності поліцейського в процесі інтеграції гендерних аспектів у його діяльністі

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Право.ua. - 2017. - № 3. - С. 60-62
Abstract
Стаття присвячена дослідженню проблеми інтеграції гендерних аспектів у діяльності поліцейського. Проаналізовано внутрішній та відомчий контроль діяльності поліції. Висвітлені кадрові питання набору до служби в лавах поліції. Надано визначення понять «гендер» та «гендерний баланс». Крім того, висвітлена роль жінок поліцейських та ставлення до останніх зі сторони чоловічого колективу. Надано визначання поняття «професійна етика поліцейського».
The article is devoted to problems the іntegrations of gendernykh aspects are in activity of constabulary. Internal and department control of activity of police is analised. Determination of concepts « gender» and «gendernyy balance». A role is in addition rotined of women of constabularies and attitude is rotined toward the last from the side of masculine collective. Determination of concept « professional etika of constabulary».
Статья посвящена исследованию проблемы интеграции гендерных аспектов в деятельности полицейского. Проанализирован внутренний и ведомственный контроль деятельности полиции. Освещены кадровые вопросы набора к службе в рядах полиции. Дано определение понятий "гендер" и "гендерный баланс". Кроме того, освещена роль полицейских женщин и отношения к последних со стороны мужского коллектива. Дано определение понятия «профессиональная этика полицейского».
Description
Keywords
Національна поліція України, National Police of Ukraine, Національна поліція України, поліція, police, полиция, поліцейський, police officer, полицейский, гендер, gender, гендерний баланс, gender balance, гендерный баланс, інтеграція, integration, интеграция, професійна етика поліцейського, professional ethics a policeman, профессиональная этика полицейского
Citation
Єпішко, І. С. Захист честі та гідності поліцейського в процесі інтеграції гендерних аспектів у його діяльністі / Єпішко Івєтта Сергіївна // Право.ua. - 2017. - № 3. - С. 60-62.