Юридична логіка : підручник

dc.contributor.authorБандурка, О. М.
dc.contributor.authorBandurka, O. M.
dc.contributor.authorORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517
dc.contributor.authorТягло, О. В.
dc.contributor.authorTiaglo, O. V.
dc.contributor.authorORCID: http://orcid.org/0000-0003-0721-1153
dc.date.accessioned2019-07-24T08:57:16Z
dc.date.available2019-07-24T08:57:16Z
dc.date.issued2017
dc.descriptionБандурка, О. М. Юридична логіка : підручник / О.М. Бандурка, О.В. Тягло; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. - 2-ге вид., переробл. і допов. - Харків : Золота миля, 2017. - 215 с. - (До 100-річчя підготовки охоронців правопорядку в Харкові (1917-2017 рр.)). - ISBN 978-966-1685-70-2.uk_UA
dc.description.abstractУ підручнику подано відомості з загальної логіки і юридичної логіки з огляду на сучасні вимоги вищої освіти фахівців у сфері правознавства. Розглянуто не тільки норми і стандарти правильного мислення, а й типові логічні помилки та хитрощі: це сприятиме виробленню у читача навичок уникнення вад власних міркувань та ефективної критики спроб введення в оману з боку несумлінних опонентів. Підручник безпосередньо призначений майбутнім фахівцям у сфері правознавства. Разом з тим він буде корисний студентам інших спеціальностей — майбутнім політикам і бізнесменам, управлінцям і журналістам, усім, хто прагне підвищувати ефективність свого мислення і досягати успіху у критичній комунікації.uk_UA
dc.description.abstractThe textbook provides information on general logic and legal logic in view of the modern requirements of higher education professionals in the field of law. Not only the norms and standards of correct thinking are considered, but also typical logical mistakes and tricks: it will help develop the reader's skills of avoiding the disadvantages of his own thinking and effectively criticizing attempts to deceive unscrupulous opponents.en
dc.description.abstractВ учебнике представлены сведения по общей логики и юридической логики учитывая современные требования высшего образования специалистов в сфере правоведения. Рассмотрены не только нормы и стандарты правильного мышления, но и обычные логические ошибки и уловки: это будет способствовать выработке у читателя навыков избежание недостатков собственных соображений и эффективной критики попыток введения в заблуждение со стороны недобросовестных оппонентов. Учебник непосредственно предназначен будущим специалистам в сфере правоведения. Вместе с тем он будет полезен студентам других специальностей - будущим политикам и бизнесменам, управленцам и журналистам, всем, кто стремится повышать эффективность своего мышления и достигать успеха в критической коммуникации.ru
dc.identifier.citationБандурка О. М., Тягло О. В. Юридична логіка : підручник. 2-е вид., переробл. і доповн.– Харків :Золота миля, 2017. –0 216 с. – ISВN 978-966-1685-70-2uk_UA
dc.identifier.isbn978-966-1685-70-2
dc.identifier.urihttp://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/5565
dc.language.isootheruk_UA
dc.publisherХарків : Золота миля, 2017. — 216 с.uk_UA
dc.relation.ispartofseries100-річчя підготовки охоронців правопорядку в Харкові;
dc.subjectФілософія. Логіка. Philosophy. Logic. Философия. Логикаuk_UA
dc.subjectНавчальні видання. Educational edition. Учебные изданияuk_UA
dc.subjectюридична логікаuk_UA
dc.subjectюридичний процесuk_UA
dc.subjectДержава і право. State and Law. Государство и правоuk_UA
dc.subjectопитуванняuk_UA
dc.subjectдопитuk_UA
dc.subjectверсіїuk_UA
dc.subjectвисування версійuk_UA
dc.subjectперевірка версійuk_UA
dc.subjectумовиводиuk_UA
dc.subjectгіпотезаuk_UA
dc.subjectлогічні операціїuk_UA
dc.subjectюридична аргументаціяuk_UA
dc.subjectаргументоване повідомленняuk_UA
dc.subjectсудженняuk_UA
dc.subjectаргументuk_UA
dc.subjectюридическая логикаuk_UA
dc.subjectюридический процессuk_UA
dc.subjectопросuk_UA
dc.subjectдопросuk_UA
dc.subjectверсииuk_UA
dc.subjectвыдвижение версийuk_UA
dc.subjectпроверка версийuk_UA
dc.subjectумозаключенияuk_UA
dc.subjectгипотезаuk_UA
dc.subjectлогические операцииuk_UA
dc.subjectюридическая аргументацияuk_UA
dc.subjectаргументированное сообщениеuk_UA
dc.subjectсужденияuk_UA
dc.subject100-річчя підготовки охоронців правопорядку в Харковіuk_UA
dc.subjectlegal logicuk_UA
dc.subjectlegal processuk_UA
dc.subjectpolluk_UA
dc.subjectinterrogationuk_UA
dc.subjectversionuk_UA
dc.subjectpromotion versionsuk_UA
dc.subjectverifying versionsuk_UA
dc.subjectinferencesuk_UA
dc.subjecthypothesisuk_UA
dc.subjectlogical operationsuk_UA
dc.subjectlegal reasoninguk_UA
dc.subjectreasoned messageuk_UA
dc.subjectjudgmentuk_UA
dc.subjectлогічні помилкиuk_UA
dc.subjectлогічні хитрощіuk_UA
dc.titleЮридична логіка : підручникuk_UA
dc.title.alternativeпідручник для студентів вищих навчальних закладівuk_UA
dc.typeBookuk_UA

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 2 з 2
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
Yurydychna lohika_pidruchnyk_O M Bandurka_O V Tiahlo_2017.pdf
Розмір:
2.92 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Pidruchnyk
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
Yurydychna lohika_pidruchnyk_O M Bandurka_O V Tiahlo_2017_tytul+zmist+peredmova.pdf
Розмір:
823.52 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Tytulna storinka+Zmist
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: