Напрями вдосконалення українського законодавства в контексті реалізації основоположних принципів Міжнародної Асоціації страховиків депозитів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Науковий вісник публічного та приватного права. - 2016. - Вип. 2, ч. 1. - С. 155-159

Анотація

У статті проаналізовано діяльність Міжнародної Асоціації страховиків депозитів та особливості її взаємодії зі страховиками держав-учасниць. Розглянуто нормативно-правові засади функціонування національної системи гарантування вкладів фізичних осіб та обґрунтовано напрями гармонізації вітчизняного законодавства з принципами Міжнародної Асоціації страховиків депозитів. Виявлено невідповідності норм чинного законодавства системи гарантування вкладів фізичних осіб України існуючим міжнародним стандартам функціонування систем страхування депозитів та доведено необхідність його поступового узгодження з міжнародними нормами і стандартами.
The nature of activity of International Association of Deposit Insurers and features of its interaction with insurers of participating countries are represented in this article. The discovery of legislative framework of national deposits insurance system and foundation of directions of harmonization of domestic legislation with principles of International Association of Deposit Insurers are made. The disparities, between legal norms of deposits insurance system of Ukraine and current international norms and standards of deposits insurance system functioning and the necessity of bringing them into line, are highlighted.
В статье проанализирована деятельность Международной Ассоциации страховщиков депозитов и особенности ее взаимодействия со страховщиками стран-участниц. Рассмотрены нормативно-правовые основы функционирования национальной системы гарантирования вкладов физических лиц и обоснованы направления гармонизации отечественного законодательства с принципами Международной Ассоциации страховщиков депозитов. Выявлены несоответствия норм действующего законодательства системы гарантирования вкладов физических лиц Украины существующим международным стандартам функционирования систем страхования депозитов и доказана необходимость постепенного его приведения в соответствие с международными нормами и стандартами.

Опис

Ключові слова

система страхування депозитів, Міжнародна Асоціація страховиків депозитів, система гарантування вкладів фізичних осіб, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, законодавство, deposits insurance system, International Association of Deposit Insurers, deposit-guarantee scheme, Ukrainian deposit guarantee Fund, legislation, система страхования депозитов, Международная Ассоциация страховщиков депозитов, система гарантирования вкладов физических лиц, Фонд гарантирования вкладов физических лиц, законодательство

Бібліографічний опис

Ходак, Є. С. Напрями вдосконалення українського законодавства в контексті реалізації основоположних принципів Міжнародної Асоціації страховиків депозитів / Ходак Є. С. // Науковий вісник публічного та приватного права. - 2016. - Вип. 2, ч. 1. - С. 155-159.