Концепція кореспондуючих прав та обов'язків громадянина і працівника поліції у дореволюційній науці та законодавстві

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і Безпека. - 2009. - № 2. - С. 113-117

Анотація

У статті обґрунтовується існування кореспондуючих прав та обов’язків громадянина і працівника поліції у дореволюційному поліцейському праві. Визначаються передумови формування концепції кореспондуючих прав та обов’язків громадянина і працівника міліції в Україні. В статье обосновывается существование корреспондирующих прав и обязанностей гражданина и работника полиции в дореволюционном полицейском праве. Определяются предпосылки формирования концепции корреспондирующих прав и обязанностей гражданина и работника милиции в Украине. In the article existing of corresponding rights and duties of citizen and police officer in police law of Russian Empire is motivated. Pruconditions of forming of corresponding rights and duties of citizen and police officer conception in Ukraine is determined.

Опис

Сирота, Д. І. Концепція кореспондуючих прав та обов'язків громадянина і працівника поліції у дореволюційній науці та законодавстві / Д. І. Сирота // Право і Безпека. - 2009. - № 2. - С. 113-117.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Administrative Law and Procedure. Административное право и процесс, Історія, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Російська імперія, Русская империя, поліція, полиция, police, поліцейське право, полицейское право, police law, кореспондуючі права, корреспондирующие права

Бібліографічний опис