Метод переконання в діяльності Державтоінспекції МВС України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. – 2012. – № 4. – С. 237–242

Анотація

Визначено поняття методу переконання в діяльності Державтоінспекції. Розглянуто основні форми застосування даного методу в практичній діяльності органів Державтоінспекції. Запропоновано шляхи вдосконалення застосування методу переконання.
The notion of persuasion in the State of traffic police is made. Consider the main uses of this method in the practice of traffic police. Ways to improve the use of a method of persuasion Suggested.
Определено понятие метода убеждения в деятельности Госавтоинспекции. Рассмотрены основные формы использования данного метода в практической деятельности органов Госавтоинспекции. Предложены пути усовершенствования использования метода убеждения.

Опис

Голубов, С. Г. Метод переконання в діяльності Державтоінспекції МВС України [Електронний ресурс] / С. Г. Голубов // Форум права. – 2012. – № 4. – С. 237-242 . – Режим доступу: http://arhive.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-4/12gcgdmu.pdf.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Державна автомобільна інспекція України, Государственная автомобильная инспекция Украины, State Automobile Inspection of Ukraine, безпека дорожнього руху, безопасность дорожного движения, traffic security, метод переконання, метод убеждения, method of persuasion, заохочення, поощрение, encouragement

Бібліографічний опис