Проблеми вдосконалення адміністративно-правового забезпечення особистої безпеки поліцейського під час виконання повноважень в умовах проведення антитерористичної діяльності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. – 2018. – Вип. 6, т. 2. - С. 151-153

Анотація

Розглянуто окремі питання забезпечення особистої безпеки поліцейських в екстремальних ситуаціях, які виникають під час виконання повноваженьв умовах проведення антитерористичної діяльності, а також питання необхідності зміни законодавчої бази з метою зменшення травматизму поліцейських шляхом удосконалення адміністративно-правового забезпечення.
Separate issues of ensuring the personal safety of police officers in extreme situations that arise during the exercise of their powers in the conditions of anti-terrorist activities, as well as the need to change the legislative framework in order to reduce injuries to police officers by improving administrative and legal support, are considered.
Рассмотрены отдельные вопросы обеспечения личной безопасности полицейских в экстремальных ситуациях, возникающих при исполнении полномочий в условиях проведения антитеррористической деятельности, а также вопросы необходимости изменения законодательной базы с целью уменьшения травматизма полицейских путем усовершенствования административно-правового обеспечения.

Опис

Ключові слова

Національна поліція України, National police of Ukraine, Национальная полиция Украины, поліція, police, полиция, поліцейські, police officers, полицейские, екстремальні умови, extreme conditions, экстремальные условия, особиста безпека, personal safety, личная безопасность, антитерористична діяльність, anti-terrorist activity, антитеррористическая деятельность

Бібліографічний опис

Шевченко, Т. В. Проблеми вдосконалення адміністративно-правового забезпечення особистої безпеки поліцейського під час виконання повноважень в умовах проведення антитерористичної діяльності / Шевченко Т. В. // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. – 2018. – Вип. 6, т. 2. - С. 151-153.