Кримінологічна стратегія як компонент стратегії національної безпеки України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. - 2010. - № 3 (35). - С. 137-141

Анотація

Розглянуто проблемні питання імплементації засобів і методів впливу на злочинність у комплекс заходів забезпечення національної безпеки України. The problem questions of the facilities and the methods of the influence on the criminality implementation in the complex of measures of ensuring the national safety of Ukraine. Рассмотрены проблемные вопросы имплементации средств и методов воздействия на преступность в комплекс мер обеспечения национальной безопасности Украины.

Опис

Литвинов, О. М. Кримінологічна стратегія як компонент стратегії національної безпеки України / О. М. Литвинов // Право і безпека. - 2010. - № 3 (35). - С. 137-141.

Ключові слова

Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, кримінологічна стратегія, криминологическая стратегия, сriminological strategy, боротьба зі злочинністю, борьба с преступностью, combating crime, національна безпека, национальная безопасность, national safety, злочинність, преступность, crime

Бібліографічний опис