Взаємозв'язок наркотизму та злочинності: дослідження серед ув'язнених в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і Безпека. - 2009. - № 2. - С. 185-192.

Анотація

У статті розглядаються питання взаємозв’язку злочинної поведінки та споживання алкоголю й наркотиків. Наводиться суспільна думка ув’язнених стосовно алкогольних та наркотичних проблем. Досліджуються особливості, структура та мотивація споживання алкоголю і наркотиків серед осіб, що скоїли майнові, насильницькі злочини та злочини у сфері незаконного обігу наркотиків. Досліджуються особливості впливу наркотизму на скоєння різного типу злочинів. В статье рассматриваются вопросы взаимосвязи потребления алкоголя и наркотиков с преступным поведением. Представлены данные общественного мнения заключенных об алкогольных и наркотических проблемах. Рассматриваются особенности, структура и мотивация потребления наркотиков и алкоголя среди лиц, совершивших имущественные, насильственные преступления и преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Изучаются особенности влияния наркотизма на совершение различных преступлений. The article describes results of research among convicted offenders in Ukraine. The research use a prisoner survey to study patterns of drug and alcohol misuse among convicted offenders in Ukraine. In the article specifically analysed the prisoners’ self-evaluation of the role of drug and alcohol use in their careers. The research identify the relationships between patterns of drug and alcohol misuse and different types of criminal activity (property, violence and drug related crimes).

Опис

Сердюк, О. О. Взаємозв'язок наркотизму та злочинності: дослідження серед ув'язнених в Україні / О. О. Сердюк, Г. О. Марковська // Право і Безпека. - 2009. - № 2. - С. 185-192.

Ключові слова

Кримінологія. Criminology. Криминология, Соціологія. Соціальна робота. Sociology. Social Work. Социология. Социальная работа, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, наркотизм, наркотики, drugs, злочинність, преступность, criminality, алкоголь, alcohol, ув’язнені, prisoners, заключенные, соціологічні дослідження, социологические исследования, sociological research

Бібліографічний опис