Особливості класифікації адміністративних проступків (деліктів)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Supremaţia Dreptului = Верховенство Права: междунар. науч. журн. – 2019. – № 3. – С. 231-235

Анотація

Встановлено та охарактеризовано види адміністративних проступків, визначено та проаналізовано критерії класифікації адміністративних проступків. Надано юридичну характеристику окремих класифікаційних груп адміністративних правопорушень.
Types of administrative offenses are established and characterized, criteria for classification of administrative offenses are defined and analyzed. The legal characteristics of individual classification groups of administrative offenses are given.
Установлены и охарактеризованы виды административных проступков, определены и проанализированы критерии классификации административных проступков. Предоставлена юридическая характеристика отдельных классификационных групп административных правонарушений.

Опис

Ключові слова

адміністративний проступок, класифікація, суб'єктивна сторона, об'єктивна сторона, administrative misconduct, classification, subjective side, objective side, административный проступок, классификация, субъективная сторона, объективная сторона

Бібліографічний опис

Панасюк, О. В. Особливості класифікації адміністративних проступків (деліктів) / Панасюк Оксана Володимирівна // Supremaţia Dreptului = Верховенство Права: междунар. науч. журн. – 2019. – № 3. – С. 231-235.