Питання щодо освітнього процесу в Україні під час воєнної агрессії

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Виклики толерантності в умовах російської воєнної агресії : матеріали Всеукр. наук.-дискус. платформи, яка приуроч. до Міжнар. дня толерантності ( м. Кропивницький, 16 листоп. 2022 р.). – Кропивницький, 2022. – С. 113-116

Анотація

Зазначено, що в наслідок воєнного конфлікту в Україні освіта зазнає сильних змін. Розглянуто питання умов середньої освіти та частково вступ студентів до закладів вищої освіти під час війни. Відмічені важливість збереження освітнього процесу та пошуку ефективних рішень забезпечення доступу до якісної освіти для всіх громадян.
It is noted that as a result of the military conflict in Ukraine, education is undergoing strong changes. The issue of the conditions of secondary education and partly the admission of students to higher education institutions during the war was considered. They noted the importance of preserving the educational process and finding effective solutions to ensure access to quality education for all citizens.
Подчеркнуто, что в результате военного конфликта в Украине образование претерпевает сильные изменения. Отмечена важность сохранения образовательного процесса и поиска эффективных решений для обеспечения доступа к качественному образованию для всех граждан.

Опис

Зінченко, Д. Питання щодо освітнього процесу в Україні під час воєнної агрессії / Данііл Зінченко // Виклики толерантності в умовах російської воєнної агресії : матеріали Всеукр. наук.-дискус. платформи, яка приуроч. до Міжнар. дня толерантності ( м. Кропивницький, 16 листоп. 2022 р.) / МВС України, Донец. держ. ун-т внутр. справ, Ф-т № 1, Каф. соц.-гуманіт. дисц. – Кропивницький, 2022. – С. 113-116.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Administrative Law and Procedure. Административное право и процесс, Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, війна, война, war, воєнна агресія, освітній процес, образовательный процесс, educational process, military aggression

Бібліографічний опис