Участь громад у забезпеченні правопорядку в Україні: звіт за результатами дослідження

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Київ : ФОП Москаленко, 2019. — 124 с.

Анотація

Це дослідження підготовлено за підтримки Європейського Союзу в межах проекту Центру політико-правових реформ «Посилення ролі громадянського суспільства у забезпеченні демократичних реформ і якості державної влади».
This study was prepared with the support of the European Union in the framework of the project of the Center for Political and Legal Reforms “Strengthening the Role of Civil Society in Ensuring Democratic Reforms and the Quality of State Power”.
Это исследование подготовлено при поддержке Европейского Союза в рамках проекта Центра политико-правовых реформ «Усиление роли гражданского общества в обеспечении демократических реформ и качества государственной власти».

Опис

Участь громад у забезпеченні правопорядку в Україні: звіт за результатами дослідження / [О. Банчук, А. Колохіна, Є. Крапивін та ін.]; Центр політико-правових реформ. — Київ : ФОП Москаленко, 2019. — 124 с.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Україна. Ukraine. Украина, Науково-методичні видання. Scientific and methodical publications. Научно-методические издания, громадські формування, охорона громадського порядку, громадський порядок, місцеві формуваннями з охорони громадського порядку, форми участі громад в охороні правопорядку, правопорядок, інспектори з паркування, добровільні помічники дільничних інспекторів, інспектори місцевих рад з питань правопорядку, знаки розрізнення, правове регулювання, відповідальність, повноваження, общественные формирования, охорона публічного порядку, охрана общественного порядка, публічний порядок, , , , ,

Бібліографічний опис