Умови правової охорони нетипових об’єктів авторського права

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

DOI

https://doi.org/10.33663/1563-3349-2023-93-77

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Держава і право. Серія : Юридичні і політичні науки. - 2023. - Вип. 93. - С. 77-90

Анотація

Визначено умови правової охорони нетипових об’єктів авторського права. Виявлено, що нетипові об’єкти авторського права співвідносяться з визнаними об’єктами авторсько-правової охорони, водночас не конкретизовані у нормах права та мають властивості, що відрізняють їх від типових ознак. Незважаючи на те, що ознаки нетипових об’єктів авторського права відрізняються від типових ознак, будь-який нетиповий об’єкт авторського права повинен бути оригінальним. Тобто бути новим (не схожим/відрізнятися від існуючих аналогічних об’єктів); створюватися власними зусиллями, творчими здібностями, з використанням досвіду конкретної людини – автора. Саме наявність критерію оригінальності дозволяє співвідносити нетипові об’єкти авторського права з об’єктами авторського права. Крім того, до умов правової охорони нетипового об’єкта авторського права слід віднести об’єктивну форму відповідного твору.
Research of the terms of atypical copyright objects’ legal protection has been conducted in the article. The purpose of the article is to determine the terms of atypical copyright objects’ legal protection. To achieve the set purpose, the author has used the system of general scientific and special methods of scientific cognition. It has been found out that atypical objects in civil law can be considered as: 1) objects that are not distinguished as objects of civil rights, however they exist and have a close content and / or form to recognized objects of civil legal relations; 2) they are distinguished as independent object of civil rights, at the same time not having “classical” legal construction of the corresponding object. It is this characteristic is typical for atypical copyright objects. It has been argued that the institution of non-traditional objects of intellectual property does not cover atypical copyright objects. It has been formulated that atypical copyright objects are the objects of creative, intellectual property, which are not defined in the legislative list of copyright objects, meet the criteria of creativity and physical form. It has been emphasized that creativity / creative contribution is replaced by the term of “originality” in modern copyright legislation. The specified approach provides opportunity to cover a wider range of objects of creative, scientific, intellectual human activity, in particular, atypical copyright objects. It has been established that the terms for atypical copyright objects’ legal protection are the originality and physical form of any work.
Определены условия правовой охраны нетипичных объектов авторского права. Установлено, что нетипичные объекты авторского права соотносятся с признанными объектами авторско-правовой охраны, в то же время не конкретизированы в нормах права и обладают свойствами, что отличает их от типичных признаков. Подчеркнуто, что наличие критерия оригинальности позволяет соотносить нетипичные объекты авторского права с объектами авторского права. Кроме того, к условиям правовой охраны нетипичного объекта авторского права следует отнести объективную форму соответствующего произведения.

Опис

Ключові слова

немайнове право, авторське право, захист авторського права, твір, об’єкт, оригінальність, фізична форма, нетипові об’єкти авторського права, incorporeal right, copyright, copyright protection, work, object, originality, physical form, atypical copyright objects, неимущественное право, авторское право, защита авторского права, произведение, объект, оригинальность, физическая форма, нетипичные объекты авторского права

Бібліографічний опис

Кройтор, В. А. Умови правової охорони нетипових об’єктів авторського права / В. А. Кройтор // Держава і право. Серія : Юридичні і політичні науки. - 2023. - Вип. 93. - С. 77-90. - DOI: https://doi.org/10.33663/1563-3349-2023-93-77.