Система завдань судової міліції в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. - 2010. - № 3 (35). - С. 165-168

Анотація

На основі комплексного дослідження визначено основні завдання спеціального підрозділу судової міліції «Грифон», надано їх характеристику та внесено пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства в указаній сфері. The main tasks of special subdivision of court police «Grifon» are determined on the basis of complex research. Their characteristic is presented. Offers on improving legislation in the mentioned sphere are made. На основании комплексного исследования определены основные задания специального подразделения судебной милиции «Грифон», дана их характеристика и внесены пропозиции по усовершенствованию законодательства в указанной сфере.

Опис

Шоптенко, С. С. Система завдань судової міліції в Україні / С. С. Шоптенко // Право і безпека. - 2010. - № 3 (35). - С. 165-168.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, судова міліція, судебная милиция, court police, міліція, милиция, police, спеціальний підрозділ " Грифон", специальное подразделение "Грифон", special subdivision «Grifon», завдання, задачи, tasks

Бібліографічний опис