Форми діяльності прокурора із здійснення нагляду під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. - 2015. - № 1. - С. 158–162.

Анотація

Досліджується форми діяльності прокурора із здійснення контролю під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні. Надається авторське визначення прокурорського нагляду за застосуванням негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному процесі. На підставі проведеного аналізу формуються пропозиції щодо зміни чинного законодавства, які необхідні для підвищення ефективності здійснення прокурорського нагляду за застосуванням негласних слідчих (розшукових) дій.
It was investigates the activities of Attorney forms to monitor during the undercover investigation (search) action in criminal proceedings. The author's definition of prosecutorial supervision over the use of covert investigation (search) action in criminal proceedings has been given. Based on the analysis formed proposals to amend existing legislation those are necessary to improve the implementation of prosecutorial supervision over the use of covert investigation (search) action.
Исследуются формы деятельности прокурора по осуществлению контроля при проведении негласных следственных (розыскных) действий в уголовном производстве. Предоставляется авторское определение прокурорского надзора за применением негласных следственных (розыскных) действий в уголовном процессе. На основании проведенного анализа формируются предложения по изменению действующего законодательства, которые необходимы для повышения эффективности осуществления прокурорского надзора за применением негласных следственных (розыскных) действий.

Опис

Кравченко О. Є. Форми діяльності прокурора із здійснення нагляду під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні [Електронний ресурс] / О. Є. Кравченко // Форум права. – 2015. – № 1. – С. 158–162 . – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2015_1_27.pdf.
Кравченко О. Є. "Форми діяльності прокурора із здійснення нагляду під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні." Форум права 1 (2015): 158–162.

Ключові слова

Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, прокурорський нагляд, прокурорский надзор, прокурор, функції прокуратури, функции прокуратуры, процесуальні дії, процессуальные действия, дозвіл суду, разрешение суда, правоохоронні органи, правоохранительные органы, кримінальне правопорушення, уголовное правонарушение, технічні засоби, технические средства, негласні слідчі (розшукові) дії, кримінальне провадження, уголовное производство, criminal proceedings, prosecutor, criminal offence

Бібліографічний опис