Екологічний краудфандинг як засіб соціальної трансформації: особливості правового регулювання

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Соціальна і цифрова трансформація: теоретичні та практичні проблеми правового регулювання : матеріали наук.-практ. конф. (м. Київ, 10 груд. 2020 р.). – Київ, 2020. – С. 136-140
Abstract
Окреслено проблеми правового регулювання екологічного краудфандингу в Україні.
The problems of legal regulation of ecological crowdfunding in Ukraine are outlined.
Определены проблемы правового регулирования экологического краудфандинг в Украине.
Description
Шуміло, О. М. Екологічний краудфандинг як засіб соціальної трансформації: особливості правового регулювання / О. М. Шуміло // Соціальна і цифрова трансформація: теоретичні та практичні проблеми правового регулювання : матеріали наук.-практ. конф. (м. Київ, 10 груд. 2020 р.) / Ком. Верх. Ради України з питань цифр. трансформації, НАПНУ, НДІ інформатики і права НАПрН України, Нац. техн. ун-т України «Київс. політехн. ін-т імені Ігоря Сікорського», Ф-т соціології і права, Навч.-наук. центр інформац. права та прав. питань інформ. технологій, Інтернет Асоц.України. – Київ, 2020. – С. 136-140.
Keywords
Земельне право. Аграрне право. Land Law. Agrarian Law. Земельное право. Аграрное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Екологічне право. Environmental law. Экологическое право, еко-краудфандинг, екологічний краудфандинг, краудфандинг, соціальна трансформація, правове регулювання, эко-краудфандинг, экологический краудфандинг, eco-crowdfunding, crowdfunding, правовое регулирование, legal regulation
Citation