Викладання навчальної дисципліни «Професійна етика. Ефективна комунікація» як засіб виховання курсантів 1 курсу

dc.contributor.authorЧервоний, П. Д.
dc.contributor.authorChervonyi, P. D.
dc.contributor.authorORCID: http://orcid.org/0000-0002-8172-7732
dc.date.accessioned2020-12-28T12:15:11Z
dc.date.available2020-12-28T12:15:11Z
dc.date.issued2020
dc.descriptionЧервоний, П. Д. Викладання навчальної дисципліни «Професійна етика. Ефективна комунікація» як засіб виховання курсантів 1 курсу / П. Д. Червоний // Шлях успіху і перспективи розвитку (до 26 річниці заснування Харківського національного університету внутрішніх справ) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 листоп. 2020 р.) / [редкол.: Д. В. Швець (голова), О. М. Бандурка, С. М. Гусаров та ін.] ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ.- Харків : ХНУВС, 2020. - С. 524-526.uk_UA
dc.description.abstractРозглянуто викладання навчального предмету «Професійна етика. Ефективна комунікація» на первинній професійній підготовці за професією 5162 «Поліцейські». У ході табірних зборів ця дисципліна викладається з метою сформувати в курсантів загально професійну компетентність «Оволодіння основами професійної етики» що дозволяє знати норми професійної етики, правила ділового етикету та спілкування з різними категоріями осіб; естетичні складові професійної діяльності поліцейського та уміти дотримуватися в процесі професійної діяльності морально-етичних норм.uk_UA
dc.description.abstractThe teaching of the subject "Professional ethics. Effective Communication "in the initial professional training in the profession 5162" Police ". During the camp meeting, this discipline is taught in order to form in cadets general professional competence "Mastering the basics of professional ethics" that allows you to know the rules of professional ethics, rules of business etiquette and communication with different categories of people; aesthetic components of the professional activity of a police officer and be able to adhere to moral and ethical norms in the process of professional activity.en
dc.description.abstractРассмотрено преподавание учебного предмета «Профессиональная этика. Эффективная коммуникация» на первичной профессиональной подготовке по профессии 5162 «Полицейские». В ходе лагерных сборов эта дисциплина преподается с целью сформировать у курсантов общую профессиональную компетентность «Овладение основами профессиональной этики» что позволяет знать нормы профессиональной этики, правила делового этикета и общения с различными категориями граждан; эстетические составляющие профессиональной деятельности полицейского и уметь соблюдать в процессе профессиональной деятельности морально-этических норм.ru
dc.identifier.urihttp://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/9977
dc.language.isootheruk_UA
dc.publisherШлях успіху і перспективи розвитку (до 26 річниці заснування Харківського національного університету внутрішніх справ) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 листоп. 2020 р.). - Харків : ХНУВС, 2020. - С. 524-526uk_UA
dc.subjectОсвіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогикаuk_UA
dc.subjectНаукові публікації. Scientific publications. Научные публикацииuk_UA
dc.subjectУкраїна. Ukraine. Украинаuk_UA
dc.subjectпрофесійна етикаuk_UA
dc.subjectprofessional ethicsuk_UA
dc.subjectпрофессиональная этикаuk_UA
dc.subjectефективна комунікаціяuk_UA
dc.subjecteffective communicationuk_UA
dc.subjectэффективная коммуникацияuk_UA
dc.subjectкурсантиuk_UA
dc.subjectcadetsuk_UA
dc.subjectкурсантыuk_UA
dc.subjectвихованняuk_UA
dc.subjecteducationuk_UA
dc.subjectвоспитаниеuk_UA
dc.subjectполіцейськийuk_UA
dc.subjectpolice officersuk_UA
dc.subjectполицейскийuk_UA
dc.subjectслужбовий етикетuk_UA
dc.subjectprofessional etiquetteuk_UA
dc.subjectслужебный этикетuk_UA
dc.titleВикладання навчальної дисципліни «Професійна етика. Ефективна комунікація» як засіб виховання курсантів 1 курсуuk_UA
dc.typeArticleuk_UA

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
Vykladannia navchalnoi dystsypliny_Chervonyi_2020.pdf
Розмір:
262.48 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Tezy dopovidi
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: