Правові підстави використання криміналістичних довідково-допоміжних обліків

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Науковий вісник публічного та приватного права. – 2017. – Вип. 6, т. 4. – С. 133-137

Анотація

Статтю присвячено дослідженню правових підстав використання криміналістичних довідково-допоміжних обліків Експертної служби МВС України. Проаналізовано поняття судової експертизи як необхідне у розумінні правових підстав та особливостей їх практичного застосування. Сформульовано сутність та природу використання довідково-допоміжних обліків під час розслідування кримінальних проваджень.
The article devoted to the analysis of reference criminalistics database’s legal causes. The concept of forensic examination was analyzed as necessary to understand legal causes and features of its applying. Their core and nature are formulated in the article.
Статья посвящена исследованию правовых оснований использования криминалистических справочно-вспомогательных учетов Экспертной службы МВД Украины. Проанализировано понятие судебной экспертизы как необходимое в понимании правовых оснований и особенностей их практического применения. Сформулирована сущность и природа их использования при расследовании уголовных производств.

Опис

Приходько В. О. Правові підстави використання криміналістичних довідково-допоміжних обліків / Приходько В. О. // Науковий вісник публічного та приватного права. – 2017. – Вип. 6, т. 4. – С. 133-137.

Ключові слова

Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, довідково-допоміжні обліки, Експертна служба МВС України, криміналістичні обліки, криминалистические учеты, справочно-вспомогательные учеты, Экспертная служба МВД Украины, criminalistics reference databases, criminalistics databases, Expert service of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine

Бібліографічний опис