Деякі аспекти інформаційної безпеки в забезпеченні інформаційно-правової діяльності органів внутрішніх справ України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Публічне право. - 2015. - № 3. - С. 254-259
Abstract
Процес інформатизації діяльності ОВС тягне за собою широкі можливості доступу до інформаційних ресурсів, які використовуються в діяльності міліції щодо протидії злочинності та забезпечення прав і свобод громадян. Тому підвищення ефективності діяльності ОВС може бути вирішено через запровадження надійної системи інформаційної безпеки.
The process of informatization of internal affairs agencies activities entail broad possibilities of access to information resources that are used in the police work in combating crime and in the field of guaranteeing human rights and freedoms. Therefore, increasing the efficiency of the police activities can be solved through the implementation of a reliable system of information security.
Процесс информатизации деятельности ОВД влечет широкие возможности доступа к информационным ресурсам, которые используются в деятельности милиции по противодействию преступности и обеспечение прав и свобод граждан. Поэтому повышение эффективности деятельности ОВД может быть решено путем введения надежной системы информационной безопасности.
Description
Шорохова, Г. Деякі аспекти інформаційної безпеки в забезпеченні інформаційно-правової діяльності органів внутрішніх справ України / Ганна Шорохова // Публічне право. - 2015. - № 3 (19). - С. 254-259.
Шорохова Г. М. "Деякі аспекти інформаційної безпеки в забезпеченні інформаційно-правової діяльності органів внутрішніх справ України." Публічне право 3 (2015): 254-259.
Keywords
Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, Internal Affairs Agencies, органы внутренних дел, інформація, інформаційна безпека, інформатизація, міліція, інформаційна система, information, information security, informatization, police, information system, информация, информационная безопасность, информатизация, милиция, информационная система
Citation