Деякі аспекти інформаційної безпеки в забезпеченні інформаційно-правової діяльності органів внутрішніх справ України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Публічне право. - 2015. - № 3. - С. 254-259

Анотація

Процес інформатизації діяльності ОВС тягне за собою широкі можливості доступу до інформаційних ресурсів, які використовуються в діяльності міліції щодо протидії злочинності та забезпечення прав і свобод громадян. Тому підвищення ефективності діяльності ОВС може бути вирішено через запровадження надійної системи інформаційної безпеки.
The process of informatization of internal affairs agencies activities entail broad possibilities of access to information resources that are used in the police work in combating crime and in the field of guaranteeing human rights and freedoms. Therefore, increasing the efficiency of the police activities can be solved through the implementation of a reliable system of information security.
Процесс информатизации деятельности ОВД влечет широкие возможности доступа к информационным ресурсам, которые используются в деятельности милиции по противодействию преступности и обеспечение прав и свобод граждан. Поэтому повышение эффективности деятельности ОВД может быть решено путем введения надежной системы информационной безопасности.

Опис

Шорохова, Г. Деякі аспекти інформаційної безпеки в забезпеченні інформаційно-правової діяльності органів внутрішніх справ України / Ганна Шорохова // Публічне право. - 2015. - № 3 (19). - С. 254-259.
Шорохова Г. М. "Деякі аспекти інформаційної безпеки в забезпеченні інформаційно-правової діяльності органів внутрішніх справ України." Публічне право 3 (2015): 254-259.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, Internal Affairs Agencies, органы внутренних дел, інформація, інформаційна безпека, інформатизація, міліція, інформаційна система, information, information security, informatization, police, information system, информация, информационная безопасность, информатизация, милиция, информационная система

Бібліографічний опис