База персональних даних як об’єкт цивільних прав

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 3 (58). – С. 287-295

Анотація

Охарактеризовано бази персональних даних на підставі аналізу їх об’єктивної форми, змісту і мети. Запропоновано авторське визначення бази персональних даних, її ознаки та види.
Characteristic of personal database is determined on foundation of analysis of its objective form, content and goal. Author’s definition of personal database, its features and species are offered.
Охарактеризованы базы персональных данных на основании анализа их объективной формы, содержания и цели. Предложены авторское определение базы персональных данных, её признаки и виды.

Опис

Теремецький, В. І. База персональних даних як об’єкт цивільних прав / В. І. Теремецький, Д. В. Карпенко // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 3 (58). – С. 287-295.

Ключові слова

Цивільне право. Civil Law. Гражданское право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, бази персональних даних, базы персональных данных, personal database

Бібліографічний опис