Кібербезпека як напрям діяльності ООН

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 15 листоп. 2017 р.). – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 200 - 202
Abstract
Зазначено, що міжнародний характер загроз кібербезпеки визначає необхідність взаємодії як на регіональному, так і на глобальному рівні, з тим, щоб вжити погоджені заходи для зниження існуючих загроз. Жодній державі не під силу добитися цього самостійно. Тому паралельно з розвитком спеціалізованих органів і інститутів ООН створюються міжурядові організації міжрегіонального і регіонального характеру, спрямовані на розширення співпраці держав в різних областях міжнародних відносин.
It is noted that the international nature of cybersecurity threats determines the need for interaction both at the regional and global levels in order to take coordinated measures to reduce existing threats. No state can achieve this on its own. Therefore, in parallel with the development of specialized bodies and institutions of the UN, intergovernmental organizations of an interregional and regional nature are being created, aimed at expanding cooperation between countries in various areas of international relations.
Отмечено, что международный характер угроз кибербезопасности определяет необходимость взаимодействия как на региональном, так и на глобальном уровне с тем, чтобы принять согласованные меры по снижению существующих угроз. Ни одному государству не по силам добиться этого самостоятельно. Поэтому параллельно с развитием специализированных органов и институтов ООН создаются межправительственные организации межрегионального и регионального характера, направленные на расширение сотрудничества стран в различных областях интернациональных отношений.
Description
Олійник К. М. Кібербезпека як напрям діяльності ООН / К. М. Олійник, А. В. Войціховський // Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 15 листоп. 2017 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ; Координатор проектів ОБСЄ в Україні. – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 200 - 202.
Keywords
Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Міжнародне право. International Law. Международное право, кібербезпека, протидія кіберзлочинності, Організація Об'єднаних Націй, ООН, Организация Объединенных Наций, United Nations, кибербезопасность, противодействие киберпреступности, cyber security, countering cybercrime
Citation