Риторична культура професійного мовлення : курс лекцій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Суми: Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ, 2023. - 377 с.

Анотація

У навчальному посібнику висвітлено основоположні поняття і категорії риторичної культури професійного мовлення. Лекційним змістом книга забезпечує ефективну технологію здобування знань, розвиває креативні здібності і навички самостійної роботи відповідно до пріоритетів сучасної системи навчання. Для магістрантів і студентів гуманітарних факультетів закладів вищої освіти, юристів-практиків – усіх, хто прагне ефективної мисленнєво-мовленнєвої діяльності.

Опис

Ключові слова

риторична культура професійного мовлення, професійне мовлення, Навчальні видання. Educational edition. Учебные издания

Бібліографічний опис

Василенко, В. Риторична культура професійного мовлення : курс лекцій : навч. посіб. для здобувачів гуманіт. ф-тів закл. вищ. освіти / Василенко В.; Сумс. філ. Харків. нац. ун-ту внутр. справ. - Суми, 2023. - 377 с.