Вжиття заходів щодо охорони спадкового майна виконавцем заповіту та нотаріусом

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Наукові записки ХЕПУ. - 2005. - № 2 (3). - С. 109-116

Анотація

В статті розглянуто особливості вжиття заходів щодо охорони спадкового майна виконавцем заповіту і нотаріусом, їх значення та порівняльний аналіз.
In the article features of taking measures for protection of hereditary property by the executor of the will and notary, their significance and comparative analysis are considered.
В статье рассмотрены особенности принятия мер по охране наследственного имущества исполнителем завещания и нотариусом, их значение и сравнительный анализ.

Опис

Кухарєв О. Є. Вжиття заходів щодо охорони спадкового майна виконавцем заповіту та нотаріусом / Кухарєв О. Є. // Наукові записки ХЕПУ. - 2005. - № 2 (3). - С. 109-116.

Ключові слова

Цивільне право. Civil Law. Гражданское право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, спадкове право, наследственное право, виконання заповіту, заповіт, завещание, исполнение завещания, inheritance, heirs, testament, performance of a testament, охорона спадкового майна, охрана наследственного имущества, нотаріус, нотариус, notary, исполнитель завещания, виконувач заповіту

Бібліографічний опис