Аналіз нормативно-правових актів, що здійснюють правову регламентацію кадрового забезпечення органів внутрішніх справ

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія". - 2016. - Вип. 2. - С. 150-158
Abstract
У статті досліджено етимологію та зміст поняття «кадрового забезпечення». Сформульовано авторське визначення поняття «кадрове забезпечення діяльності органів внутрішніх справ». Проведено аналіз нормативно-правових актів, що здійснюють правову регламентацію кадрового забезпечення органів внутрішніх справ.
In the article the etymology and meaning of «staffing». Author’s definition of «staffing work of the police». The analysis of regulations, comprehensive legal regulation staffing of the Interior.
В статье исследована этимология и содержание понятия «кадрового обеспечения». Сформулировано авторское определение понятия «кадровое обеспечение деятельности органов внутренних дел». Проведен анализ нормативно-правовых актов, которые осуществляют правовую регламентацию кадрового обеспечения органов внутренних дел.
Description
Keywords
органи внутрішніх справ, правова регламентація, кадрове забезпечення, нормативно-правовий акт, Internal Affairs, legal regulation, staffing, legal act, органы внутренних дел, правовая регламентация, кадровое обеспечение, нормативно-правовой акт
Citation
Прокопенко, О. Ю. Аналіз нормативно-правових актів, що здійснюють правову регламентацію кадрового забезпечення органів внутрішніх справ / Прокопенко О. Ю. // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія". - 2016. - Вип. 2. - С. 150-158.