Promising directions for ensuring national security under martial law

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Lex Humana. – 2023. – Vol. 15, № 1. – P. 509-520

Анотація

Забезпечення національної безпеки є запорукою розвитку держави та її визнання на міжнародній арені. У статті досліджено та обговорено найбільш гострі проблеми та питання, які можуть виникнути у сфері забезпечення національної безпеки в умовах воєнного стану. Також зроблено детальний аналіз поточної ситуації у зазначеній суспільно важливій сфері, на підставі якого запропоновано певні кроки щодо покращення поточного стану справ у сфері захисту ключових об’єктів національної безпеки. Серед іншого наголошується на вкрай важливості та необхідності належного дотримання гарантованих Конституцією прав, свобод і законних інтересів громадян навіть під час воєнного чи іншого кризового чи надзвичайного стану. Автори виокремили ключові елементи ліберальної демократії та реального верховенства права в Україні, щодо яких не повинно бути жодних компромісів, і які, відповідно, має надійно зберігатися державою у вигляді її компетентних органів.
Ensuring national security is the key to the development of the state and its recognition in the international arena. The most acute problems and issues that may arise in the field of ensuring national security under martial law are studied and discussed in this article. A detailed analysis of the current situation in the indicated socially important sphere is also made, on the basis of which certain steps are proposed regarding the improvement of the current state of affairs in the protection of key national security. Among other things, emphasis is placed on the critical importance and necessity of proper observance of the rights, freedoms and legitimate interests of citizens guaranteed by the Constitution even during martial law or any other crisis or emergency situation. The authors highlighted the key elements of liberal democracy and the real rule of law in Ukraine, with respect to which there should be no compromise, and which, accordingly, should be reliably preserved by the state in the form of its competent agencies.
В данной статье изучаются и обсуждаются наиболее острые проблемы и вопросы, которые могут возникнуть в сфере обеспечения национальной безопасности в условиях военного положения.

Опис

Ключові слова

Україна, publikatsii u WoS, martial law conditions, national security, rights and freedoms of citizens, rule of law, temporary restrictions, воєнний стан, умови воєнного стану, національна безпека, права і свободи громадян, верховенство права, тимчасові обмеження, martial law, военное положение, национальная безопасность, права и свободы граждан, верховенство закона, временные ограничения

Бібліографічний опис

Promising directions for ensuring national security under martial law / Volodymyr Trokhymovych Komziuk, Yuliia Oleksandrivna Zahumenna, Andriy Leonidovich Borko, Serhii Bortnyk // Lex Humana. – 2023. – Vol. 15, № 1. – P. 509-520.
Komziuk, V. T. ., Zahumenna, Y. O. ., Borko, A. L. ., & Bortnyk, S. . (2023). PROMISING DIRECTIONS FOR ENSURING NATIONAL SECURITY UNDER MARTIAL LAW. Lex Humana (ISSN 2175-0947), 15(1), 509–520. Retrieved from https://seer.ucp.br/seer/index.php/LexHumana/article/view/2449.