Повоєнне відновлення довкілля України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених, курсантів та студентів : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 17 травн. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. –  С. 155-157

Анотація

Встановлено, що у ході повномасштабної війни на території України, довкілля країни зазнало руйнівних наслідків. Бойові дії забруднюють водойми, повітря, знищують врожаї і наносють колосальних збитків екосистемі. Для вирішення цих проблем потрібно впровадити нові реформи і проекти та діяти згідно нормативно-правових актів і проектів які вже діють, а також стягнення збитків із країни агресора допоможе в ефективнішому відновленню довкілля.
It was established that in the course of a full-scale war on the territory of Ukraine, the environment the country suffered devastating consequences. Fighting pollutes water bodies, air, destroys crops and causes colossal damage to the ecosystem. To solve these problems, it is necessary to implement new reforms and projects and act according to the normative legal acts and projects that are already in force, as well as the recovery of damages from the aggressor country will help in more effective restoration of the environment.
Установлено, что в ходе полномасштабной войны на территории Украины, окружающая среда страны испытала разрушительные последствия. Боевые действия загрязняют водоемы, воздух, уничтожают урожаи и наносят колоссальный ущерб экосистеме. Для решения этих проблем нужно внедрить новые реформы и проекты и действовать согласно уже действующим нормативно-правовым актам и проектам, а также взыскание убытков с страны агрессора поможет в более эффективном восстановлении окружающей среды.

Опис

Ключові слова

довкілля, environment, окружающая среда, війна, war, война, повоєнне відновлення, post-war recovery, послевоенное восстановление

Бібліографічний опис