Завдання розслідування у кримінальних провадженнях щодо корисливо-насильницьких злочинів, що вчиняються неповнолітніми

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.). – Харків, 2019. – С. 469-471.
Abstract
Автором зазначено, що успіх розслідування будь-яких корисливо-насильницьких злочинів, вчинених неповнолітніми, залежить від своєчасності, повноти і якості вирішення завдань, що постають в процесі розслідування.
The author noted that the success of the investigation of any acquisitive and violent crimes committed by minors depends on the timeliness, completeness and quality of solving problems that arise in the course of the investigation.
Автором отмечено, что успех расследования любых корыстно-насильственных преступлений, совершенных несовершеннолетними, зависит от своевременности, полноты и качества решения задач, возникающих в процессе расследования.
Description
Федосова, О. В. Завдання розслідування у кримінальних провадженнях щодо корисливо-насильницьких злочинів, що вчиняються неповнолітніми / О. В. Федосова // Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2019. – С. 469-471.
Keywords
Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, Україна. Ukraine. Украина, розслідування злочинів, расследование преступлений, злочини, преступления, crimes, неповнолітні, несовершеннолетние, злочинність неповнолітніх, преступность несовершеннолетних, juvenile delinquency, тактичне завдання, тактическая задача, tactical task, кримінальне судочинство, уголовное судопроизводство, criminal justice, корисливо-насильницька злочинна діяльність, корыстно-насильственная преступная деятельность, mercenary-violent criminal activity, корисливо-насильницькі злочини, корыстно-насильственные преступления, acquisitive violent crimes
Citation