Вирішення спорів, пов’язаних з відповідальністю спадкоємців за боргами спадкодавця

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національної асоціації адвокатів України. – 2018. – № 3. – С. 36–44

Анотація

Стаття присвячена аналізу цивільних справ, що розглядаються судами за позовами кредиторів спадкодавця до його спадкоємців. Визначаються особливості розгляду цієї категорії справ та окреслюються межі відповідальності спадкоємців за боргами спадкодавця.

Статья посвящена анализу гражданских дел, рассматриваемых судами по искам кредиторов наследодателя к его наследникам. Определяются особенности рассмотрения этой категории дел и определяются границы ответственности наследников по долгам наследодателя.

Опис

Кухарєв, О. Вирішення спорів, пов’язаних з відповідальністю спадкоємців за боргами спадкодавця / Олександр Кухарєв // Вісник Національної асоціації адвокатів України. – 2018. – № 3 (41). – С. 36–44.

Ключові слова

Цивільне право. Civil Law. Гражданское право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Спадкове право. Inheritance law. Наследственное право, спадкування, спадкове правовідношення, спадкове правонаступництво, спадковий спір, відповідальність за боргами спадкодавця, наследование, inheritance, наследственное правоотношение, наследственное правопреемство, наследственный спор, ответственность по долгам наследодателя, succession

Бібліографічний опис