Вирішення спорів, пов’язаних з відповідальністю спадкоємців за боргами спадкодавця

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Вісник Національної асоціації адвокатів України. – 2018. – № 3. – С. 36–44
Abstract
Стаття присвячена аналізу цивільних справ, що розглядаються судами за позовами кредиторів спадкодавця до його спадкоємців. Визначаються особливості розгляду цієї категорії справ та окреслюються межі відповідальності спадкоємців за боргами спадкодавця.

Статья посвящена анализу гражданских дел, рассматриваемых судами по искам кредиторов наследодателя к его наследникам. Определяются особенности рассмотрения этой категории дел и определяются границы ответственности наследников по долгам наследодателя.
Description
Кухарєв, О. Вирішення спорів, пов’язаних з відповідальністю спадкоємців за боргами спадкодавця / Олександр Кухарєв // Вісник Національної асоціації адвокатів України. – 2018. – № 3 (41). – С. 36–44.
Keywords
Цивільне право. Civil Law. Гражданское право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Спадкове право. Inheritance law. Наследственное право, спадкування, спадкове правовідношення, спадкове правонаступництво, спадковий спір, відповідальність за боргами спадкодавця, наследование, inheritance, наследственное правоотношение, наследственное правопреемство, наследственный спор, ответственность по долгам наследодателя, succession
Citation