Інститут реєстрації фізичних осіб в Україні: поняття та правові засади

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 3 (58). – С. 211-218

Анотація

Надано авторське визначення поняття «реєстрація фізичних осіб в Україні». Досліджено механізм проведення реєстрації фізичних осіб в Україні, й запропоновано шляхи його вдосконалення.
The authorial determination of concept «registration of physical persons in Ukraine» is given. The mechanism of realization the registration of physical persons in Ukraine is investigated and the ways of its perfection are offered.
Дано авторское определение понятия «регистрация физических лиц в Украине». Исследован механизм проведения регистрации физических лиц в Украине и предложены пути его совершенствования.

Опис

Михайлишин, І. В. Інститут реєстрації фізичних осіб в Україні: поняття та правові засади / І. В. Михайлишин // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 3 (58). – С. 211-218.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Administrative Law and Procedure. Административное право и процесс, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, реєстрація фізичних осіб, регистрация физических лиц, registration of physical persons, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, інститут реєстрації, институт регистрации, institute of registration, місце проживання, место жительства, residence

Бібліографічний опис