Щодо визначення правового статусу митного перевізника

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. – 2009. – № 3. – С. 485–490

Анотація

Аналізується правовий статус митних перевізників як професійних учасників митних відносин щодо перевезення товарів та транспортних засобів, які перебувають під митним контролем, формулюються пропозиції щодо його удосконалення.
The legal status of customs carriers as professional participants of customs relations on transportation of the goods and the vehicles which are under the customs control is analyzed; offers on its perfection are formulated.
Анализируется правовой статус таможенных перевозчиков как профессиональных участников таможенных отношений по перевозке товаров и транспортных средств, находящихся под таможенным контролем, формулируются предложения по его совершенствованию.

Опис

Панов, І. О. Щодо визначення правового статусу митного перевізника [Електронний ресурс] / І. О. Панов // Форум права. – 2009. – № 3. – С. 485–490. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2009-3/09piocmp.pdf.
Панов І. О. "Щодо визначення правового статусу митного перевізника." Форум права 3 (2009): 485-490.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, правовий статус, митний перевізник, таможенный перевозчик, правовой статус, customs carrier, legal status

Бібліографічний опис