Джерела виникнення проблем, що приводять до корупційної діяльності

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції : збірник матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 3 квіт. 2015 р.). - Харків : Золота миля, 2015. – С. 46-50
Abstract
Джерела та витоки корупції різноманітні; вона уразила усі без винятку сфери нашого суспільства, пронизала усі верстви та прошарки населення. Але особливо корупція розквітла у системі державного управління, у чиновницькому апараті, де набула ознак системності. Для того, аби виставити ефективний заслін подальшому розкладанню владного механізму або, принаймні, сповільнити темпи корумпованості чиновників «нової генерації» необхідною є організація боротьби з корупцією на науковій основі, зокрема глибоке вивчення проблем, які породжують корупцію.
Origins and sources of corruption are various; it hit all spheres of our society without exceptions, penetrated all strata of the population. Particularly, corruption affected governmental system, apparatus of the civil servants, where it became systemic. To effectively curb further decay of governmental system or, at the very least, to slow down the growth of corruption, organization of anti-corruption activities on the scientific basis is needed, particularly, studies of the problems causing corruption.
Источники и истоки коррупции разнообразны; она поразила все без исключения сферы нашего общества, пронзила все слои и прослойки населения. Но особенно коррупция расцвела в системе государственного управления, в чиновничьем аппарате, где приобрела признаки системности. Для того, чтобы выставить эффективный заслон дальнейшему разложению властного механизма или, по крайней мере, замедлить темпы коррумпированности чиновников «нового поколения» необходима организация борьбы с коррупцией на научной основе, в частности глубокое изучение проблем, которые порождают коррупцию.
Description
Гладкова Є. О. Джерела виникнення проблем, що приводять до корупційної діяльності / Гладкова Є.О., Гуренко Д. Ю. // Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції : збірник матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 3 квіт. 2015 р.) / МВС України, Харківський нац. ун-т внутр. справ, Кримінологічна асоціація України. - Харків : Золота миля, 2015. – С. 46-50.
Keywords
Кримінологія. Criminology. Криминология, Україна. Ukraine. Украина, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, коррупция, корупція, corruption, населення, державний апарат, население, государственный аппарат, population, state apparatus
Citation