"Трикутник вирішення проблем" як основна технологія Community Policing

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Інтеграція юридичної науки і практики в сучасних умовах: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 21-22 серп. 2020 р.). - Запоріжжя, 2020. - С. 66-70

Анотація

У доповіді авторами визначені особливості застосування технології «трикутник проблем», як особливого способу діяльності підрозділів поліції на місцевому рівні.
In the report, the authors identified the peculiarities of using the "triangle of problems" technology as a special way of police units' activities at the local level.
В докладе авторами определены особенности применения технологии «треугольник проблем», как особого способа деятельности подразделений полиции на местном уровне.

Опис

Бугайчук, К. Л. "Трикутник вирішення проблем" як основна технологія Community Policing / К. Л. Бугайчук // Інтеграція юридичної науки і практики в сучасних умовах: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 21-22 серп. 2020 р.) / Класичний приватний університет. - Запоріжжя, 2020. - С. 66-70.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, "triangle of problems", "трикутник проблем", "треугольник проблем", community policing

Бібліографічний опис