Поняття засобів забезпечення законності і дисципліни в органах державної податкової служби України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Наше право. - 2013. - № 8. - С. 65-69

Анотація

Визначено поняття «засіб забезпечення» та «правовий засіб забезпечення»; охарактеризовано правові засоби, що використовуються в юридичній науці; визначено найефективніші засоби забезпечення дисципліни та законності в органах державної податкової служби. Defines the term “means of ensuring” and “legal means of ensuring”; characterized remedies used in legal doctrine; determined the most effective means of discipline and law in the state tax servic. Определено понятие «способ обеспечения» и «правовой способ обеспечения»; охарактеризованы правовые способы, используемые в юридической науке; определены эффективные способы обеспечения дисциплины и законности в органах государственной налоговой службы.

Опис

Панасюк, О. В. Поняття засобів забезпечення законності і дисципліни в органах державної податкової служби України / Панасюк Оксана Володимирівна // Наше право. - 2013. - № 8. - С. 65-69.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Administrative Law and Procedure. Административное право и процесс, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, органи державної податкової служби, органы государственной налоговой службы, State Tax Service Agencies, правовий засіб забезпечення, правовое средство обеспечения, legal remedy, забезпечення законності, обеспечение законности, ensuring legality, забезпечення дисципліни, обеспечение дисциплины, ensuring discipline

Бібліографічний опис