Особливості оподаткування земельним податком силових структур (ЗСУ, МО України та МВС України) в умовах децентралізації влади

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Актуальні питання забезпечення фінансової безпеки держави в умовах глобалізації : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 лют. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 152-155
Abstract
Розкриті особливості оподаткування земельним податком силових структур в умовах децентралізації влади в Україні.
Peculiarities of land taxation of law enforcement agencies in the conditions of decentralization of power in Ukraine are revealed.
Раскрыты особенности обложения земельным налогом силовых структур в условиях децентрализации власти в Украине.
Description
Шуміло, О. М. Особливості оподаткування земельним податком силових структур (ЗСУ, МО України та МВС України) в умовах децентралізації влади / Олексій Михайлович Шуміло, Віталій Юрійович Журавльов // Актуальні питання забезпечення фінансової безпеки держави в умовах глобалізації : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 лют. 2022 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Наук. парк «Наука та безпека». – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 152-155.
Keywords
Земельне право. Аграрне право. Land Law. Agrarian Law. Земельное право. Аграрное право, Фінансове право. Бюджетне право. Банківське право. Financial Law. Budget Law. Banking Law. Финансовое право. Бюджетное право. Банковское право, Податкове право. Tax law. Налоговое право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, земельний податок, оподаткування, силові структури, земельный налог, налогообложение, силовые структуры, land tax, taxation, power structures
Citation