Первинна профспілкова організація працівників Харківського національного університету внутрішніх справ: становлення та розвиток

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Проблеми розвитку соціально-трудових прав та профспілкового руху в Україні : матеріали VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 28 трав.2020 р.). – Xарків : ХНУВС, 2020. – 388 с.
Abstract
Про створення та діяльність профспілкової організації працівників Харківського національного університету внутрішніх справ.
About creation and activity of the trade union organization of workers of the Kharkiv National University of Internal Affairs.
О создании и деятельности профсоюзной организации работников Харьковского национального университета внутренних дел.
Description
Московець, В. І. Первинна профспілкова організація працівників Харківського національного університету внутрішніх справ: становлення та розвиток / В. І. Московець // Проблеми розвитку соціально-трудових прав та профспілкового руху в Україні : матеріали VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 28 трав.2020 р.) / за заг. ред. К. Ю. Мельника; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Xарків : ХНУВС, 2020. – С. 52-55.
Keywords
Трудове право. Право соціального забезпечення. Labor law. Law of social guaranteeing. Трудовое право. Право социального обеспечения, соціальний захист, social and legal status, социальная защита, трудові права, labor rights, трудовые права, поліція, police, полиция, громадські об’єднання, public organizations, общественные объединения, профспілки, trade unions, профсоюзы, Харківський національний університет внутрішніх справ, Kharkiv National University of Internal Affairs, Харьковский национальный университет внутренних дел
Citation