Парламентський контроль за дотриманням прав та свобод громадян в діяльності органів внутрішніх справ

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2004

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. - 2004. - № 4. - С. 53-57

Анотація

Аналізуються основні форми здіснення парламентського контролю за дотриманням прав та свобод громадян в діяльності органів внутрішніх справ, зокрема, щодо організації роботи із запитами та звер­еннями народних депутатів України в системі МВС України.
Main forms of implementing o f parliament control o f observing rights and freedoms o f citizens in organs o f in ternal affair’s activity are analyzed, in particular, concerning the organization of work with requirements and appeals o f Public Deputies o f Ukraine in system o f the Ministry o f Internal Affairs of Ukraine.
Анализируются основные формы осуществления парламентского контроля за соблюдением прав и свобод граждан в деятельности органов внутренних дел, в частности, в отношении организации работы с запро­сами и обращениями народных депутатов Украины в системе МВД Украины.

Опис

Бугайчук, К. Л. Парламентський контроль за дотриманням прав та свобод громадян в діяльності органів внутрішніх справ / К. Л. Бугайчук // Право і безпека. - 2004. - № 4. - С. 53-57.
Бугайчук К. Л. "Парламентський контроль за дотриманням прав та свобод громадян в діяльності органів внутрішніх справ." Право і Безпека 34 (2004): 53-57

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, Internal Affairs Agencies, органы внутренних дел, парламентский контроль, parliament control, парламентський контроль, забезпечення прав і свобод людини, guaranteeing human rights and freedoms, обеспечение прав и свобод человека

Бібліографічний опис