Адміністративно-правові засади статусу державного секретаря в Україні: до постановки проблеми дослідження

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

25 років становлення Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ: славетна історія та горизонти майбутнього: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 лютого 2020 р.) / МВС України, Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми: Видавничий дім «Ельдорадо», 2020. – С. 88-89

Анотація

Розкрито мету дослідження – комплексний науковий аналіз функціональної та правової природи посади державного секретаря, зокрема, адміністративно-правових засад його статусу, особливості якого впливають на формування завдань і діяльність міністерств в Україні
The purpose of the study is revealed - a comprehensive scientific analysis of the functional and legal nature of the position of Secretary of State, in particular, the administrative and legal basis of his status, the features of which affect the formation of tasks and activities of ministries in Ukraine
Раскрыта цель исследования – комплексный научный анализ функциональной и правовой природы должности государственного секретаря, в частности, административно-правовых основ его статуса, особенности которого влияют на формирование задач и деятельность министерств в Украине

Опис

Зозуля, І. В., Петрова Є. С. Адміністративно-правові засади статусу державного секретаря в україні: до постановки проблеми дослідження / Ігор Вікторович Зозуля, Єсенія Сергіївна Петрова // 25 років становлення Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ: славетна історія та горизонти майбутнього: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 лютого 2020 р.) / МВС України, Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми: Видавничий дім «Ельдорадо», 2020. – С. 88-89

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, державна служба, органи виконавчої влади, інститут державного секретаря, адміністративно-правові засади, civil service, executive bodies, institute of the secretary of state, administrative and legal principles, государственная служба, органы исполнительной власти, институт государственного секретаря, административно-правовые основы

Бібліографічний опис