Віктимологічні особливості злочинності неповнолітніх

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Злочинність і протидія їй в умовах війни: глобальний, регіональний та національний виміри: зб. доп. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 12 квіт. 2023 р.). – Харків: ХНУВС, 2023. – С. 88-90

Анотація

Констатовано, що жертвою злочинів осіб, що не досягли вісімнадцяти років, є здебільшого вразливі, безпорадні та довірливі особи, які через власні психічні чи фізичні особливості та поведінку не спроможні чинити опір протиправній поведінці неповнолітніх злочинців.
It was established that the victims of crimes by persons under the age of eighteen are mostly vulnerable, helpless and gullible persons who, due to their own mental or physical characteristics and behavior, are unable to resist the illegal behavior of juvenile criminals.
Констатировано, что жертвой преступлений лиц, не достигших восемнадцати лет, являются по большей части уязвимые, беспомощные и доверчивые лица, которые из-за собственных психических или физических особенностей и поведения не способны сопротивляться противоправному поведению несовершеннолетних преступников.

Опис

Зінченко, Д. А. Віктимологічні особливості злочинності неповнолітніх / Данііл Анатолійович Зінченко // Злочинність і протидія їй в умовах війни: глобальний, регіональний та національний виміри: зб. доп. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 12 квіт. 2023 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ; Кримінол. асоц. України, Наук. парк «Наука та безпека». – Харків: ХНУВС, 2023. – С. 88-90.

Ключові слова

Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, злочинність неповнолітніх, juvenile delinquency, преступность несовершеннолетних, віктимологічні особливості, victimological features, виктимологические особенности, жертва злочину, victim of crime, жертва преступления

Бібліографічний опис