Механізм ефективного забезпечення здійснення особистих немайнових прав дітей

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні проблеми держави і права. - 2014. - Вип. 74. - С. 227-233

Анотація

У статті досліджено механізм забезпечення здійснення особистих немайнових прав дитини, визначено основні критерії його ефективності.
The mechanism of realizing personal nonproperty rights of a child is researched in the paper, the main criteria of its effectiveness are determined.
В статье исследован механизм обеспечения осуществления личных неимущественных прав ребенка, определены основные критерии его эффективности.

Опис

Ключові слова

особисті немайнові права, діти, механізм забезпечення прав, реалізація, personal nonproperty rights, children, mechanism for ensuring rights, realization, личные неимущественные права, дети, механизм обеспечения прав, реализация

Бібліографічний опис

Синєгубов, О. В. Механізм ефективного забезпечення здійснення особистих немайнових прав дітей / О. В. Синєгубов // Актуальні проблеми держави і права. - 2014. - Вип. 74. - С. 227-233.