Класифікація та особливості смертної кари у Стародавньому Римі

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 13 лист. 2015 р.). – Харків : ХНУВС, 2015. – С. 172-174
Abstract
Показано що, вища міра покарання за порушення звичаїв, традицій та законів була розповсюджена у Стародавньому Римі.
It is shown that the death penalty for violation of customs, traditions and laws was common in Ancient Rome.
Показано что, высшая мера наказания за нарушение обычаев, традиций и законов была распространена в Древнем Риме.
Description
Логвиненко Є. С. Класифікація та особливості смертної кари у Стародавньому Римі / Є. С. Логвиненко // Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 13 лист. 2015 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2015. – С. 172-174.
Keywords
Стародавній Рим, смертна кара, класифікація, Древний Рим, смертная казнь, классификация, Ancient Rome, death penalty, classification, Кримінальне право. Criminal Law. Уголовное право, Держава і право. State and Law. Государство и право, Історія. History. История, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации
Citation