Міграційні процеси як чинники, що впливають на стабільність розвитку держави

dc.contributor.authorГолуб, В. М.
dc.contributor.authorHolub, V. M.
dc.date.accessioned2023-05-25T17:31:08Z
dc.date.available2023-05-25T17:31:08Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractВизначено, що активізація міграційних процесів впливає на всі напрями діяльності держави. Врахування динаміки міграційних процесів - одна з обов’язкових умов забезпечення стабільності у державі. Проведення заходів щодо адміністративно – правового забезпечення прав біженців, аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду, знаходження ефективних шляхів удосконалення міграційної політики, здійснення дієвого впливу на механізм управління процесами, пов’язаних з міграцією не можливо ігнорувати при визначенні основних напрямів розвитку держави.
dc.description.abstractIt was determined that the intensification of migration processes affects all areas of state activity. Taking into account the dynamics of migration processes is one of the mandatory conditions for ensuring stability in the state. Implementation of measures regarding the administrative and legal provision of the rights of refugees, analysis of domestic and foreign experience, finding effective ways to improve migration policy, effective influence on the mechanism of managing processes related to migration cannot be ignored when determining the main directions of the state's development.
dc.description.abstractУстановлено, что активизация миграционных процессов влияет на все направления деятельности государства. Учет динамики миграционных процессов – одно из обязательных условий обеспечения стабильности в государстве. Проведение мероприятий по административно – правовому обеспечению прав беженцев, анализ отечественного и зарубежного опыта, нахождение эффективных путей усовершенствования миграционной политики, осуществление действенного влияния на механизм управления процессами, связанными с миграцией, невозможно игнорировать при определении основных направлений развития государства.
dc.identifier.citationГолуб, В. М. Міграційні процеси як чинники, що впливають на стабільність розвитку держави / Голуб Валерія Миколаївна // Проблеми сучасної поліцеїстики : тези доп. ІІІ наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 11 трав. 2023 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внут. справ, Наук. парк «Наука та безпека». – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 175-178.
dc.identifier.urihttps://dspace.univd.edu.ua/handle/123456789/16911
dc.language.isouk
dc.publisherПроблеми сучасної поліцеїстики : тези доп. ІІІ наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 11 трав. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 175-178
dc.subjectУкраїна. Ukraine. Украина
dc.subjectміграційні процеси
dc.subjectmigration processes
dc.subjectмиграционные процессы
dc.subjectміграційна політика
dc.subjectmigration policy
dc.subjectмиграционная политика
dc.subjectнаціональна безпека
dc.subjectnational security
dc.subjectнациональная безопасность
dc.subjectзлочинність
dc.subjectcriminality
dc.subjectпреступность
dc.subjectдержава
dc.subjectstate
dc.subjectгосударство
dc.titleМіграційні процеси як чинники, що впливають на стабільність розвитку держави
dc.typeThesis
Файли
Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
Mihratsiini protsesy_Holub_2023.pdf
Розмір:
201.26 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: