Проституція, як вид девіантної поведінки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. – 2012. – № 4. – С. 835-840

Анотація

Розглянуто основні підходи до визначення девіантної поведінки, окреслено її сутність та зміст. Встановлено, чи є проституція відхиленням від соціальної норми, чи є вона одним із видів аморальної поведінки, а також охарактеризовано її як вид девіантної поведінки.
The main approaches to the definition of deviant behavior are considered, defined its essence and meaning. Determined whether prostitution is a deviation from the social norm, whether it is a type of immoral behavior, and described it as a form of deviant behavior.
Рассмотрены основные подходы к определению девиантного поведения, установлены его сущность и содержание. Определено, является ли проституция отклонением от социальной нормы, является ли она одним из видов аморального поведения, а также дана ее характеристика как вида девиантного поведения.

Опис

Снісаренко, К. С. Проституція, як вид девіантної поведінки [Електронний ресурс] / К. С. Снісаренко // Форум права. – 2012. – № 4. – С. 835-840. – Режим доступу: http://arhive.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-4/12ckcvdp.pdf.

Ключові слова

Соціологія. Соціальна робота. Sociology. Social Work. Социология. Социальная работа, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Психологія. Рsychology. Психология, проституція, проституция, prostitution, девіантна поведінка, девиантное поведение, deviant behavior, аморальна поведінка, аморальное поведение, Держава і право. State and Law. Государство и право, право і мораль, право и мораль

Бібліографічний опис