Відповідальність за воєнні злочини в міжнародному кримінальному праві.

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994-2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту, (м. Харків, 22 листопада 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2019. С. 270-272.
Abstract
Наведені в тезах положення Римського Статуту Міжнародного кримінального суду демонструють розвиток міжнародного кримінального права та якісного покращення правової визначеності його норм в частині не лише криміналізації діянь (у даному випадку – воєнних злочинів), але й встановлення мір покарання за їх скоєння, а також у визначенні обставин, що підлягають врахуванню при винесені покарання, іншими словами, – у форматі загальновизнаного принципу кримінального права nullum crimen sine lege – nulla poena sine lege. Незважаючи на це, чимало питань, пов’язаних з розробкою дієвого міжнародного правого механізму захисту людини від наслідків збройних конфліктів (насамперед, воєнних злочинів), потребують якомога скорішого розв’язання. Серед яких – подальша розробка та оптимізація інституту відповідальності за воєнні злочини в міжнародному кримінальному праві.
Description
Логвиненко Є.С. Відповідальність за воєнні злочини в міжнародному кримінальному праві. Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994-2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту, (м. Харків, 22 листопада 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2019. С. 270-272.
Keywords
міжнародні злочини, відповідальність, воєнні злочини, міжнародне кримінальне право
Citation