Види та сутність судово-експертних ситуацій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Луганського держаного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка. – 2015. – № 3 (71). – С. 178–186

Анотація

У статті розглянуто проблеми судово-експертних ситуацій, що виникають під час проведення судових експертиз. Судово-експертні ситуації диференційовано на три групи: вихідні (етап підготовки), проміжні (провадження дослідження) та кінцеві (оцінка висновку експерта). Виділено компоненти, об'єктивні та суб'єктивні умови формування судово-експертних ситуацій.
The article deals with the problems of forensic situations that arise during forensic examinations. Forensic situations differentiated into three groups: initial, intermediate, final. Forensic situation constitute components of information, procedural, psychological, tactical, physical, organizational nature. The following set of objective and subjective conditions that characterize the initial, intermediate, final forensic situations.
В статье рассматриваются проблемы судебно-экспертных ситуаций, которые возникают при проведении судебных экспертиз. Судебно-экспертные ситуации дифференцированы на три группы: исходные (этап подготовки), промежуточные (производство исследования) и конечные (оценка заключения эксперта). Выделены компоненты, объективные и субъективные условия формирования судебно-экспертных ситуаций.

Опис

Щербаковський, М. Г. Види та сутність судово-експертних ситуацій / М. Г. Щербаковський // Вісник Луганського держаного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка. – 2015. – № 3 (71). – С. 178–186.

Ключові слова

Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, розслідування злочинів, судова експертиза, судово-експертні ситуації, вихідні судово-експертні ситуації, проміжні судово-експертні ситуації, кінцеві судово-експертні ситуації, об'єктивні умови проведення судових експертиз, суб'єктивні умови проведення судових експертиз, умови проведення судових експертиз, проведення судових експертиз, расследование преступлений, судебная экспертиза, судебно-экспертные ситуации, условия проведения судебных экспертиз, проведение судебных экспертиз, investigation of crimes, forensic examination, forensic situation, conditions of formation of forensic situations

Бібліографічний опис