Задача математичного моделювання робочих процесів авіаційного двигуна ТВ3-117 для контролю і діагностики його технічного стану в польотних режимах

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. з нагоди святкування Дня науки (м. Харків, 15 трав. 2020 р.). – Харків : ХНУВС, 2020. – С. 339-345
Abstract
Визначено, що для розробки бортового обладнання сучасних повітряних суден необхідні принципові нові технічні рішення. Такі розробки неможливі без проведення широкомасштабних експериментаторів на базі виробничої техніки, технологій та технологій математичних моделей фізичних процесів авіаційного обладнання, в тому числі, й авіаційних двигунів.
It was determined that fundamental new technical solutions are needed for the development of on-board equipment of modern aircraft. Such developments are impossible without conducting large-scale experiments based on production equipment, technologies and technologies of mathematical models of physical processes of aviation equipment, including aviation engines.
Определено, что для разработки бортового оборудования современных воздушных судов необходимы новые технические решения. Такие разработки невозможны без проведения широкомасштабных экспериментаторов на базе производственной техники, технологий и технологий математических моделей физических процессов авиационного оборудования, в том числе авиационных двигателей.
Description
Владов, С. І. Задача математичного моделювання робочих процесів авіаційного двигуна ТВ3-117 для контролю і діагностики його технічного стану в польотних режимах / Сергій Ігорович Владов, Юрій Миколайович Шмельов, Валерій Олегович Семенов // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. з нагоди святкування Дня науки (м. Харків, 15 трав. 2020 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2020. – С. 339-345.
Keywords
Техніка. Технічні науки. Machinery. Engineering. Техника. Технические науки, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, авіаційний двигун ТВ3-117, aircraft engine TV3-117, авиационный двигатель ТВ3-117, газодинамічний потік, gas dynamic flow, газодинамический поток, математичне моделювання, mathematical modeling
Citation