Застосування новітніх інформаційних технологій у діяльності правоохоронних органів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Застосування інформаційних технологій у правоохоронній діяльності: матеріали Круглого столу (м. Харків, 14 груд. 2023 р.). – Харків: ХНУВС, 2023. – С. 128-130

Анотація

Визначено, що розуміння важливості сучасних інформаційних систем у роботі правоохоронних органів, а також знання особливостей використання інформаційних технології окремими підрозділами є важливим чинником в підвищенні ефективності роботи правоохоронної системи.
It was determined that understanding the importance of modern information systems in the work of law enforcement agencies, as well as knowledge of the specifics of the use of information technology by individual units is an important factor in increasing the effectiveness of the law enforcement system.
Определено, что понимание важности современных информационных систем в работе правоохранительных органов, а также знание особенностей использования информационных технологий отдельными подразделениями является важным фактором в повышении эффективности работы правоохранительной системы.

Опис

Ключові слова

інформаційні технології, information technology, информационные технологии, правоохоронні органи, police, правоохранительные органы, правові заходи, legal measures, правовые меры

Бібліографічний опис

Мудровський, Р. Т. Застосування новітніх інформаційних технологій у діяльності правоохоронних органів / Мудровський Роман Тарасович // Застосування інформаційних технологій у правоохоронній діяльності: матеріали Круглого столу (м. Харків, 14 груд. 2023 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ, Ф-т № 6, Каф. кібербезпеки та DATA-технологій. – Харків: ХНУВС, 2023. – С. 128-130.