Правове забезпечення якості мобільного зв’язку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. – 2012. – № 4. – С. 434–438

Анотація

Розглянуто поняття мобільного зв’язку та якість його надання, якісні показники і причини неякісного надання послуг мобільного зв’язку; визначено прогалини у законодавстві щодо регулювання відносин з надання послуг мобільного зв’язку.
In this work the concept of mobile communication and quality of its provision, quality indicators and causes of poor mobile services, identification of gaps in legislation to regulate relations with the provision of mobile services are concern.
Рассмотрено понятие мобильной связи и качество его предоставления, качественные показатели и причины некачественного предоставления услуг мобильной связи; определены пробелы в законодательстве по регулированию отношений предоставления услуг мобильной связи.

Опис

Капустян, Н. М. Правове забезпечення якості мобільного зв’язку [Електронний ресурс] / Н. М. Капустян // Форум права. – 2012. – № 4. – С. 434–438. – Режим доступу: http://arhive.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-4/12knmjmz.pdf.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, мобільний зв'язок, мобильная связь, mobile communication, правове забезпечення, правовое обеспечение, legal support, якість мобільного зв’язку, качество мобильной связи, quality of mobile communication

Бібліографічний опис