Документування та розслідування фактів незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, а також кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, учинених із застосуванням новітніх технологій : науково-методичні рекомендації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харків : ХНУВС, 2022. – 130 с.

Анотація

Надано науково-методичні рекомендації, розроблені науковціями Харківського національного університету внутрішніх справ для підрозділів Національної поліції України, щодо документування та розслідування фактів незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, а також кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, учинених із застосуванням новітніх технологій.
Scientific and methodological recommendations developed by scientists of the Kharkiv National University of Internal Affairs for units of the National Police of Ukraine regarding the documentation and investigation of facts of illegal handling of weapons, ammunition or explosives, as well as criminal offenses in the field of illegal circulation of narcotic drugs, psychotropic substances, their analogues or precursors made using the latest technologies.
Представлены научно-методические рекомендации, разработанные учеными Харьковского национального университета внутренних дел для подразделений Национальной полиции Украины, по документированию и расследованию фактов незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, а также уголовных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, совершаемых с применением новейших технологий.

Опис

Документування та розслідування фактів незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, а також кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, учинених із застосуванням новітніх технологій: наук.-метод. рек. / [Розроб.: Кікінчук В. В., Романюк В. В, Книженко С. О. та ін.]; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Каф. криміналістики, суд. експертології та домед. підготовки ф-ту № 1, Каф. кримінал. процесу та організації досуд. слідства ф-ту № 1, Каф. протидії кіберзлочинності ф-ту №4. - Харків: ХНУВС, 2022. - 130 с.

Ключові слова

Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, Науково-методичні видання. Scientific and methodical publications. Научно-методические издания, Україна. Ukraine. Украина, незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, зброя, бойові припаси, вибухові речовини, незаконний обіг наркотичних засобів чи психотропних речовин із використанням сучасних телекомунікаційних та інших технологій, наркотичні засоби, незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, illegal handling of weapons, ammunition or explosives, незаконное обращение наркотических средств или психотропных веществ с использованием современных телекоммуникационных и других технологий, illegal circulation of narcotic drugs or psychotropic substances using modern telecommunications and other technologies, drugs, документування, documentation, документирование, розслідування кримінальних проступків

Бібліографічний опис