Використання безпілотних літальних апаратів в правоохоронній діяльності Національної поліції України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Застосування інформаційних технологій у правоохоронній діяльності: матеріали Круглого столу (м. Харків, 14 груд. 2023 р.). – Харків: ХНУВС, 2023. – С. 89-91

Анотація

Наголошено, що для забезпечення безпечного та ефективного використання безпілотників у правоохоронній діяльності Україна має запровадити відповідні правила для захисту приватного життя громадян та запобігання зловживанням. Крім того, слід запровадити заходи безпеки для захисту від кібератак та інших загроз.
It is emphasized that in order to ensure the safe and effective use of drones in law enforcement, Ukraine should introduce appropriate rules to protect the private life of citizens and prevent abuse. In addition, security measures should be implemented to protect against cyber attacks and other threats.
Отмечено, что для обеспечения безопасного и эффективного использования беспилотников в правоохранительной деятельности Украина должна ввести соответствующие правила защиты частной жизни граждан и предотвращения злоупотреблений. Кроме того, следует предпринять меры безопасности для защиты от кибератак и других угроз.

Опис

Ключові слова

безпілотні літальні апарати, unmanned aerial vehicles, беспилотные летательные аппараты, БПЛА, Національна поліція України, National Police of Ukraine, Национальная полиция Украины, правоохоронна діяльність, law enforcement activity, правоохранительная деятельность

Бібліографічний опис

Єжов, Д. М. Використання безпілотних літальних апаратів в правоохоронній діяльності Національної поліції України / Єжов Дмитро Михайлович // Застосування інформаційних технологій у правоохоронній діяльності: матеріали Круглого столу (м. Харків, 14 груд. 2023 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ, Ф-т № 6, Каф. кібербезпеки та DATA-технологій. – Харків: ХНУВС, 2023. – С. 89-91.