Актуальність використання і застосування вогнепальної зброї працівниками поліції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків: ХНУВС, 2021. – С. 160-161

Анотація

В умовах сучасного реформування Національної поліції України і системи МВС в цілому досить важливим є розгляд питання про правомірне використання і застосування вогнепальної зброї, як найбільш суворого заходу примусу.
In the current reform of the National Police of Ukraine and the system of the Ministry of Internal Affairs in general, it is very important to consider the legal use and application of firearms as the most severe measure of coercion.
В условиях современного реформирования Национальной полиции Украины и системы МВД в целом весьма важным является рассмотрение вопроса о правомерном использовании и применения огнестрельного оружия, как наиболее суровой меры принуждения.

Опис

Назаренко, О. М. Актуальність використання і застосування вогнепальної зброї працівниками поліції / Назаренко О. М. // Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. [конф. (м. Харків, 28 трав. 2021 р.)] / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Каф. тактич. та спец.-фіз. підгот. ф-ту № 2. – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 160-161.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, поліція, полиция, police, застосування вогнепальної зброї, применение огнестрельного оружия, use of firearms, заходи примусу, меры принуждения, coercive measures

Бібліографічний опис